top of page
Empire Finance 84 - copia.jpg

Právní informace

Své poradenské služby Vám poskytuji skrze svou společnost:

  • Název:           MS Professional s.r.o.

  • IČO:                05946611

  • Sídlo:             Kmochova 1063/34, Olomouc, 779 00

Jsem jediný majitel i jednatel (statutární osoba) této společnosti.

Na mou činnost dohlíží Česká národní banka, která mi k činnosti udělila licenci.

Společnost Českomoravská hypoteční a.s. je akciovka, kterou jsem spoluzaložil se svými kolegy a pod jejíž názvem a značkou vystupuji jako poradce. V rámci naší poradenské skupiny řešíme skrze tuto značku náš společný marketing nebo třeba pronájem kancelářských prostor...

 

Společnost MS Professional s.r.o. je pro segmenty spotřebitelského úvěru, pojištění a doplňkového penzijního spoření zapsána jako vázaný zástupce tzv. Samostatného zprostředkovatele*, respektive Investičního zprostředkovatele** pro segment investic, kterým je společnost Broker Trust, a.s. Je mi ctí spolupracovat s největší „celorepublikovou“ společností zastřešující tisíce finančních poradců či celých jejich skupin, která nám poskytuje špičkový servis pro finanční poradce, spravuje a vyplácí provize a vůbec zprostředkovává kontakt s jednotlivými finančními institucemi (bankami, pojišťovnami aj.)

*dle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření, dále dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění a dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

**dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.

Odborné zkoušky

Každý poradce musí povinně složit odbornou zkoušku, na základě které dostane od České národní banky povolení k činnosti. Zobrazte si moje certifikáty.

                                               ÚVĚRY                                  PENZE                              INVESTICE                         POJIŠTĚNÍ

Řešení stížností

V případě, že klient není spokojen s poskytovanými službami může se se stížností obrátit na Samostatného zprostředkovatele, kterým je spol. Broker Trust, a.s. https://www.brokertrust.cz/reklamacni-rad-2.

Kromě podání reklamace Samostatnému zprostředkovateli se v případě sporů, které se týkají spotřebitelských úvěrů, pojištění, nebo investic, může klient obracet na finančního arbitra. Finanční arbitr je orgán pro řešení všech těchto sporů na základě zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Finanční arbitr sídlí na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací o činnosti Finančního arbitra je dostupných na www.finarbitr.cz/cs/.

 

Další možností pro klienta je podání stížnosti u České národní banky, která dohlíží na činnosti vázaného zástupce, samostatného zprostředkovatele a investičního zprostředkovatele. Česká národní banka má sídlo na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Více informací je dostupných na www.cnb.cz.

 

Klient se také může obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

 

Pokud došlo k uzavření smlouvy on-line, může klient využít speciální internetový portál pro řešení sporů on-line založený Evropskou komisí. Jedná se o internetovou stránku, díky které je možné podat stížnost on-line pomocí elektronického formuláře, a to i v češtině. Více informací je k dispozici na www.ec.europa.eu/consumers/odr/

Podání reklamace nebrání možnosti klienta obrátit se v případě stížnosti na soud.

bottom of page